Podporte s nami zbierku UNICEF „Týždeň modrého gombíka“

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 8. szombat, Mihály

Podporte s nami zbierku UNICEF „Týždeň modrého gombíka“

2011.05.13 / 09:48
Detský fond UNICEF pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete a v máji sa k tejto krásnej myšlienke pridáme aj my. Tretí májový týždeň od 16. do 22. mája 2011 bude už po siedmy raz patriť celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka.

Detský fond UNICEF pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete a v máji sa k tejto krásnej myšlienke pridáme aj my. Tretí májový týždeň od 16. do 22. mája 2011 bude už po siedmy raz patriť celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka.

Škola znamená život

Výťažok zbierky pomôže deťom v Južnom Sudáne získať základné vzdelanie. Škola totiž pomáha prežiť – naučí deti nielen čítať, písať a počítať, ale aj základné zručnosti pre život: napríklad zásady hygieny a starostlivosti o zdravie ako očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o nástrahách nášľapných mín aj HIV/AIDS a o tom, ako sa im vyhnúť.

Keďže v Sudáne často pripadá na jedného učiteľa viac ako 1000 detí, aj vďaka našej podpore bude môcť Detský fond UNICEF preškoliť nových učiteľov, dodať učebné materiály a učebnice, kompletne vybaviť niekoľko Škôl priateľských k deťom zariadením na pitnú vodu, sanitačnými zariadeniami a vzdelávacími materiálmi o hygiene, a pomôcť najmä dievčatám, aby mohli začať chodiť do školy.

Týždeň modrého gombíka môžete podporiť aj Vy:

-       zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 v sieti všetkých mobilných operátorov počas mája a júna 2011.

-       príspevkom do pokladničiek UNICEF od 16. do 22. mája 2011

-       dobrovoľným príspevkom v ľubovoľnej na číslo účtu zbierky 26297 26297 / 1100 (Tatra banka), variabilný symbol 0311.

Ako hovorí Per Engebak, regionálny riaditeľ UNICEF pre región východnej a južnej Afriky: Žiadna iná investícia nemá taký dlhodobý efekt, akou je vzdelanie detí. Deti, ktoré navštevujú školu, sú zdravšie, samostatnejšie a schopnejšie nastúpiť do pracovného procesu. Vzdelanie je jedinou efektívnou vakcínou proti HIV/AIDS.”

Všetky deti majú právo na vzdelanie

Dohovor o právach dieťaťa priznáva všetkým deťom bez ohľadu na rasu, náboženstvo či pohlavie právo na vzdelanie. Aj deťom v Južnom Sudáne. Spoločne dokážeme týmto deťom, ktoré prežili vojnu, hlad, a núdzu, zaistiť lepšiu budúcnosť.

Viac o tom, ako UNICEF pomáha deťom, sa dozviete na www.unicef.sk alebo na www.facebook.sk/UnicefSlovensko

* Hodnota SMS správy je 1 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Týždeň modrého gombíka<<<<LINK