Týždeň modrého gombíka

Üdvözöljük Gútán!
2021. április 16. péntek, Csongor

Týždeň modrého gombíka

2011.04.09 / 10:48
UNICEF Slovensko aj tento rok organizuje v čase od 16. do 22. mája 2011 TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA.

UNICEF Slovensko aj tento rok organizuje v čase od 16. do 22. mája 2011 TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA. V našom meste hľadáme na spoluprácu 6 DOBROVOĽNÍKOV, ktorí by sa spolupodieľali pri organizovaní a zbierkovaní.

gimbik big

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY

Školy sa môžu do kampane zapojiť:

. prostredníctvom koordinátora vo svojom meste - zoznam koordinátorov nájdete TU >>

. priamo zbierkovaním na škole do pokladničiek UNICEF

. zorganizovaním podujatia alebo aktivity, výťažok z ktorých podporí účel zbierky

 (môžete zorganizovať napr. predajný bazár, zber papiera, kultúrne podujatie s dobrovoľným

  vstupným, športové podujatia so symbolickým štartovným) Kontakt: skolyunicef.sk

 

 

ÚČEL ZBIERKY

Vzdelávanie detí v Južnom Sudáne:

Sudán je najväčšou africkou krajinou, ktorá je zmietaná dlhotrvajúcim konfliktom medzi severnou a južnou časťou krajiny, a po nedávnom referende stojí na križovatke. Ozbrojené konflikty premenili túto kedysi bohatú krajinu na jedno z najchudobnejších miest na svete. Poškodená infraštruktúra je len jednou z prekážok pri obnove krajiny. Mínové polia ohrozujú dospelých, deti aj dobytok a bránia rozvoju poľnohospodárstva. Asi 10 000 detí je spojených s ozbrojenými silami a skupinami. V krajine je najvyšší počet presídlených osôb na svete, sú ich asi 4 milióny.

Najviac zaostalá je najmä južná časť krajiny - Južný Sudán. V odľahlejších častiach krajiny sú takmer nedostupné štátne sociálne programy. Zaťaženie chorobami a nedostatočné zdravotnícke služby vystavujú deti riziku akútnych ochorení ako hnačka, malária, osýpky a ďalšie. Miera negramotnosti u dospelých žien je 62%. Základné vzdelanie dokončí menej ako 20% detí. Nízku návštevnosť škôl majú najmä dievčatá - mnohé z nich školu nedokončia, často preto, že sa vydajú (až 36% dievčat sa v Sudáne vydá pred dovŕšením 18 rokov).

Vzdelanie predstavuje šancu vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby a získať informácie dôležité pre život. Preto sa UNICEF snaží zmeniť osudy detí a sprostredkovať im cestu do školy. V roku 2009 sa nám vďaka edukačnému programu na juhu krajiny podarilo zvýšiť počet detí zapísaných v školách z 315 486 na 1 556 862. Zrekonštruovali sme 92 učební a mnohé deti môžu chodiť do školy vďaka iniciatíve Centier alternatívnej výučby - momentálne ich je 388 a nachádzajú sa v miestach, kde žijú vysídlené rodiny, ktoré utiekli pred ozbrojeným konfliktom, a tiež pomáhajú vzdelávať deti kočovných nomádskych národov.

Aktivity Detského fondu UNICEF - vzdelávanie v Južnom Sudáne:

UNICEF podporuje stavbu škôl a "alternatívne vzdelávanie", zabezpečuje školské potreby, odbornú prípravu učiteľov a vzdelávacích programov. Prostredníctvom sociálnej mobilizácie propaguje vzdelávanie ako hodnotu v sudánskych komunitách. Špeciálna pozornosť je venovaná skupinám ako nomádske deti, u ktorých je miera návštevnosti škôl veľmi nízka. UNICEF sa zameriava najmä na vzdelanie dievčat - napríklad podporou Hnutia pre vzdelanie dievčat v južnom Sudáne, kde samotné deti propagujú vzdelanie v rodinách, a rozvojom spolupráce rodič-učiteľ. UNICEF podporuje školské prostredie priateľské k deťom, čo v Sudáne znamená aj to, že škola má zariadenie na zásobovanie vodou a sanitačné zariadenia. Aby sa učenie v školách zlepšilo, dôraz je kladený najmä na zlepšenie kvality výučby a učenia rôznych zručností. Školské osnovy spravidla zahŕňajú aj otázky týkajúce sa HIV/AIDS, životné zručnosti, čítanie, písanie, počítanie a psychosociálny vývoj, kde je dieťa stredobodom výučby.

sudan 00003sudan 00011

Ako koordinátor zbierky V prípade, ak prejavíte záujem o spoluprácu, obráťte sa prosím na mňa na mailovej adrese csabikurti@hotmail.com pre bližšie informácie.

Prihlásiť sa môžete do 23.apríla 2011. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnete zapojiť do zbierky UNICEF na pomoc najzraniteľnejším - deťom v rozvojových krajinách.

S pozdravom
Csaba Kürti, koordinátor zbierky TMG pre mesto Kolárovo. 

www.villagutta.sk