Gútával ismerkednek a franciák

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 12. szerda, Pongrác

Gútával ismerkednek a franciák

2014.02.13 / 18:54
Összehasonlítják a német-francia és a szlovák-magyar gyermekkor sajátosságait azon projekt keretében, amelyet a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium egyik tanára dolgozott ki a Comenius Iskolai Együttműködések elnevezésű európai közoktatási program részeként.

Összehasonlítják a német-francia és a szlovák-magyar gyermekkor sajátosságait azon projekt keretében, amelyet a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium egyik tanára dolgozott ki a Comenius Iskolai Együttműködések elnevezésű európai közoktatási program részeként.

„A nemzetközi projekt során diákjaink tizenegy fős csoportja két kísérő tanárral tíz napot tölt az elzászi Cernayban májusban, 2015-ben pedig a francia diákok vendégeskednek nálunk. A német nyelvű projekt „Gyermekkor akkor és most, itt és ott” („Kindheit damals und heute, hier und dort”) címmel a gyerekek életét hasonlítja össze a jelenben és a múltban egy nyugat-európai (Franciaország) és egy közép-európai ország (Szlovákia) példáján keresztül.” – mondta Galo Lukács Tímea, a projekt koordinátora.

A két éven át tartó bilaterális projektmunka során a diákok különböző szempontok alapján mutatják be a gyermekkort: francia, német, szlovák és magyar gyereksorsokat hasonlítanak össze, közben megismerik a gyerekek életmódját, hétköznapjaikat a közeli és a távoli múltban, bemutatják a gyermekélet legfontosabb történéseit, sorsfordító eseményeit és választ keresnek arra, hogyan befolyásolták a gyerekek életét a történelem viharos fordulatai a partnerországokban.

A jelen vonatkozásában bemutatják a mai szlovákiai és franciaországi gyerekek hétköznapjait, ünnepnapjait, szabadidős foglalkozásait, hobbijait, érdeklődési körét, valamint családi és diákéletüket. A projektmunka során a diákok aktívan használják a német és az angol nyelvet, a kiutazó diákok egy éven keresztül franciául is tanulnak, valamint a kutatómunkából is kiveszik részüket.

Az együttműködés végterméke egy könyv Gyermekkor akkor és most, itt és ott címmel, amely a gyermekélet minden területét érinti. A könyvet kiegészíti egy fotókkal illusztrált album, amely érdekes francia, magyar és szlovák gyereksorsokat dolgoz fel a múltból.

„A projektmunka egyrészt a diákok német nyelvi ismereteit elmélyíti szóban és írásban, másrészt arra ösztönzi őket, hogy a partnerország nyelvét (nyelveit) megismerjék, valamint a kisebbségi nyelvek helyzetét összehasonlítsák (a német nyelv Elzászban, a magyar nyelv Szlovákiában). A projekt arra ösztönzi a diákokat, hogy örömmel és érdeklődéssel fedezzék fel a partnerdiákok országát, az „idegen” diákokat megismerjék és elfogadják, és a közös együttműködés alatt „idegenekből” barátokká váljanak. Az együttműködés elősegíti a más népekhez való pozitív hozzáállást, az egymással szembeni sztereotípiák leépítését.” – nyilatkozta a projektvezető.

A nemzetközi projekt része egymás kultúrájának megismerése, barátságok és kapcsolatok kialakítása, továbbá közelebb hozni egymáshoz a különféle kultúrákban élő embereket. A gútai gimi tizenegy diákja és kísérő tanárai májusban Cernayban tesznek tanulmányi kirándulást, szakirányú tanórák látogatásával valamint fakultatív programokkal. Madarász Patrik, a csereprogramban résztvevő egyik diák elárulta, izgatottan és érdeklődve várja a személyes tapasztalatszerzést.

„Jó dolog, hogy más kultúrákban élő embereket megismerhetek. Elsősorban belekóstolni az ottani életbe, saját bőrünkön tapasztalni a nekünk idegen kultúrát. Sok minden foglalkoztat: hogyan fogunk kommunikálni élesben, egyfajta önállóságra tanít, és rengeteg tapasztalatot szerzünk. Tíz napig idegen környezetben, lényegében ismeretlen emberek között leszünk.” – mondja Patrik.

Többen az egyik közösségi oldalon felvették a csereprogramban résztvevő elzászi iskola diákjaival a kapcsolatot. Elsősorban angolul zajlik a kommunikáció, de a diákok kiemelten német és francia nyelvleckéket vesznek. Cseretársaik pedig szlovákul és magyarul tanulnak. „Ilyen messze még sosem voltunk – árulja el Kürti Borbála. – Így mindenképpen érdekes tapasztalás lesz. Új helyen új embereket megismerni.

Unokatestvére Kürti Barbara hozzáteszi, hogy ő már tudja, hogy arab családhoz kerül. Olyan kapcsolatokat alakíthatunk ki, amelyek a jövőre nézve még fontosak lehetnek.– mondta Barbara.

A projekt az Európai Únió „Egész életen át tartó tanulás” (Lifelong Learning) program keretében valósul meg, és a teljes anyagi támogatás mintegy tizenötezer euró.

Borka Roland

Képarchívum