Megismerték egymást a gútaiak és elzásziak

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 12. szerda, Pongrác

Megismerték egymást a gútaiak és elzásziak

2015.10.12 / 08:19
Könyvmegjelenéssel zárult a két éve tartó Comenius csereprogram a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont és a franciaországi Cernay város René Cassin Collège közös együttműködésének eredményeként.


Az érdekes kétnyelvű projekt keretében látott napvilágot a „Kindheit damals und heute, hier und dort” („Gyermekkor akkor és most, itt és ott”) című könyv, amely a gyerekek életét hasonlította össze a jelenben és a múltban egy nyugat-európai és egy közép-európai ország példáján keresztül.

A projektmunka során az iskolások különböző szempontok alapján mutatták be a gyermekkort: francia, német és magyar gyereksorsokat hasonlítottak össze, közben megismerték a gyerekek életmódját, hétköznapjaikat a közeli és a távoli múltban, bemutatták a gyermekélet legfontosabb történéseit, sorsfordító eseményeit, valamint választ kerestek arra, hogyan befolyásolták a gyerekek életét a történelem viharos fordulatai a partnerországokban. A könyv utolsó fejezetei képekkel illusztrálva mutatják be a tanulók nagyszüleinek gyermekkorát.

„A diákok a jelen vonatkozásában bemutatták a mai szlovákiai és a franciaországi gyerekek hétköznapjait, ünnepnapjait illetve szabadidős foglalkozásait, hobbijait, érdeklődési körét, valamint családi és iskolai életüket. A projektmunka során a Comenius diákok és tanárok aktívan használták a német és az angol nyelvet, a magyarok franciául, a franciák pedig magyarul tanultak, valamint a kutatómunkából is kivették a részüket. Ez egyrészt a tanulók német nyelvi ismereteit mélyítette el szóban és írásban, másrészt arra ösztönözte őket, hogy a partnerország nyelvét megismerjék, valamint a kisebbségi nyelvek helyzetét összehasonlítsák (az elzászit Franciaországban, a magyar nyelvet Szlovákiában).– fogalmazott Galo Lukács Tímea, a projekt koordinátora.

A csereprogram elsődleges célja volt a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség támogatása, valamint a toleráns és a világra nyitott európai polgárokká való nevelés. Ez a küldetés elsősorban a szakköri tevékenység keretében valósult meg, de a projekttevékenységek beépültek mindkét iskola tantervébe is.

A nemzetközi projekt során nebulók tizenegy fős csoportja három kísérő tanárral tíz napot töltött az elzászi Cernay-ban 2014 májusában, 2015-ben pedig a francia diákok és tanárok vendégeskedtek Gútán.

Borka Roland

A szerző felvételei