Kiegyenlített költségvetést fogadtak el Gútán

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 12. szerda, Pongrác

Kiegyenlített költségvetést fogadtak el Gútán

2015.12.14 / 18:00
Kiegyenlített költségvetést fogadtak el a városi képviselők Gútán, a testület legutóbbi ülésén. A büdzsé bevételi és kiadási oldalán egyaránt 6,7 millió euró szerepel.

Kiegyenlített költségvetést fogadtak el a városi képviselők Gútán, a testület legutóbbi ülésén. A büdzsé bevételi és kiadási oldalán egyaránt 6,7 millió euró szerepel. Orem Klára, a városi hivatal pénzügyi osztálya vezetőjének beszámolója szerint a részesedési adóból megközelítőleg 2,7 millió euró fog befolyni, ami 7,4 százalék emelést irányoz elő és a 2016-ös költségvetés összesen hat százalékos emelést mutat.

Bár jók a mutatók, mégis óvatosságra int az osztályvezető. „A város általános bevételei az előző években stagnáltak, idéntől emelés mutatkozik és a 2016-ra is ezzel számolunk. A többletes költségekből megoldódik a hitelrészlet fizetése és a beruházásos fejlesztés. A pénzügyi operációkhoz kétszázezer euró nagyságú hitelfelvétel került bedolgozásra. Míg az idei részt a város saját bevételei fedezik, jövő évben hitelfelvétellel biztosítjuk a fejlesztések finanszírozását. Ugyanakkor látható, stagnál, illetve csökken a saját adóbevétel. Ez abból adódik, hogy nem változtak az összegek, ezért ugyanazzal kell számolni. Nem nyílik nagyobb lehetőség a nagyobb beruházások számára. Viszont a 2015-ös év bizonyítja, hogy a pénzügyi helyzetben javulás állt be. Ugyanakkor az előző évekből tudjuk azt is, hogy nem árt az óvatosság. Folyamatos kiesésekkel dolgoztunk. Nincs garancia arra, hogy a 2016-os év is így alakul.” – fogalmazott az osztályvezető. Hozzátette, hogy mindehhez jön még a közigazgatásban dolgozók mintegy négy százalékos béremelése, a hulladékgazdálkodás illetve a különféle beruházások. Az egyik legnagyobb tétel az iskolakonyha bővítése valamint az ún.: Déli Zóna infrastruktúrának kialakítása.

Németh Ivett (független) képviselő az ülésen emlékeztetett, a 2009-2014 közötti időszakban meghozott megszorításokat és szükséges a többlet, ami mintegy harmincötezer euró külön tartalékalapba helyezni. „A költségvetésen kívül szerepel a harmincötezer euró, amit javaslok rezervába tenni a nem várt esetek finanszírozására. Véleményem szerint semmiképpen sem jó, ha az év folyamán ez nincs bedolgozva, hiszen akkor egyéb, folyó kiadásokra fog elfogyni a pénz. Ezért kéri a bizottságom azt, hogy amennyiben olyan kevés az összeg a fejlesztésre (60 ezer euró), akkor legalább legyenek olyan fejlesztésekbe bedolgozva, amik már hosszú ideje égetőek. Konkrétan a futballpálya melletti szociális helyiségek, az öltözők felújítására kéne szánni. Félkész és ráadásul leélt állapotban vannak. Most van itt az idő, amikor plusz pénzek jönnek.” – mondta az ülésen Németh. Majd tételesen felsorolta a pénzeszközök szétosztását és megjegyezte, kisebb léptékkel, de meg lehet oldani a beruházásokat. Kiemelte az árvízvédelem fontosságát, amire szerinte „nevetséges összeg” van előirányozva. Javasolta, hogy a 2016-os év elején a város vezetése dolgozzon ki egy invesztíciós tervet, hogy mik a prioritások és számadatokkal ellátva tudnak majd a képviselők konkrét döntéseket hozni.

Kárpáty Ernő (független) képviselő csatlakozott Németh felvetéséhez, miszerint a futballpálya melletti öltözőket kell felújítani, valamint folytatni kell a sportcsarnok szociális helyiségeinek felújítását, hogy „azok méltó állapotba kerüljenek”.

Fekete Attila (független) képviselő az építésügyi bizottság határozatát ismertette. Elmondta, elemezték a helyzetet és feltérképezték azon épületeket, amik fejlesztésre, befejezésre várnak. A számokkal nem foglalkoztak, ám javasolják, hogy a 2016-os év költségvetésébe szükséges beépíteni a már meglévő ingatlanok karbantartására, felújítására szánt összegeket, ahogyan kilátásba kell helyezni a városi hivatal rekonstrukcióját, valamint teljes kivitelezési projekt elkészítése is időszerű.

Lengyel István (független) képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a költségvetés tárgyalásának számos kompromisszumot hoztak. Négy részre osztották, amiben helyet kapott a már említett béremelés, valamint a hulladékgazdálkodás ésszerűsítése, a vagyoneladásból származó bevételek tételesítése, illetve az egyéb fejlesztések. „Nem vagyunk felkészülve, hogy mi a prioritás. Nyilván mindenkinek a szívéhez legközelebb álló dolog élvez elsőbbséget. Nem javasoljuk a költségvetésben a közvilágításra szánt összeg csökkentését. Most ott tartunk, hogy az üvegen keresztüli nyalogatást akarunk csinálni.” – mondta az ülésen Lengyel.

Elégedetlenségének adott hangot Ferencz László (független) képviselő, aki kis számtani példával érzékeltette, a levonások után alig akad valamekkora összeg a beruházásokra, fejlesztésekre. Majd felemlítette a Radnóti utca útburkolatának tarthatatlan állapotát és állagának javítását sürgette. „Húsz év alatt a költségvetés felállításánál alig látok változást. Ezt csak magunknak köszönhetjük.” – konstatálta Ferencz.

Forró Tibor (független) képviselő, az idegenforgalmi bizottságán is foglalkoztak a költségvetéssel és a támogatják a büdzsé elfogadását. „Azt szeretném elmondani, hogy évente egyszer foglalkozunk a költségvetés tervezetével. Úgy vélem, évente legalább kétszer kellene erről tárgyalni. Hogy ne karácsonyi hangulatban foglalkozzunk azzal, hogy mi a fontos.” – mondta Forró. Hozzátette, hogy foglalkozni kellene azzal, hogy a város áfafizetőssé válna, s kérte, készüljön el egy ilyem felmérés. Úgy fogalmazott, hogy mindez pozitív hozadékot jelentene a városnak.

Angyal Béla (független) képviselő elmondta, a költségvetés mindig is azon elvek alapján készült, „hogy ami bejön azt elköltjük a városra, s a fejlesztésekre a hitelfelvételből tudunk szánni.”  Meglátása szerint nem tartja elégségesnek a helyi utak karbantartására szánt összeg csökkenését, ugyanakkor óriásinak tartja a mintegy 1,7 millió euró elköltését a városi adminisztrációra. „Strukturális változás kell.”

Samu István (MKP) képviselő szerint szemléletmód-váltásra lenne szükség. „A mi felelősségünk, hogy ne csak toldozás-foldozás legyen. Nem a hivatal dolga, hogy emelje a bevételi oldalt. Minden bizottságnak kreatív javaslatokkal kell jönnie, hogy hogyan növeljük meg a város bevételi forrásait. – mondta az ülésen Samu.

Erre Lengyel szinte összegzésképpen reagált. Elmondta, várja, hogy a bevételek növekedését mivel kívánják elérni, ugyanis még konkrétan egy javaslat sem fogalmazódott meg. „A legfőbb bevételi forrás az adórészesedés, amit az állam folyósít. Ugyanakkor az egyetlen tényező, amin változtathatunk, azok a helyi adóink. Nem nőnek, hanem csökkennek. Létezik még az eladás, amiből bevétel származhat. Ám nem éppen az eladásokra orientált az önkormányzat. Osztom azoknak a véleményét, hogy a városi vagyon rossz állapotban van. Rossz gazdák vagyunk. Nem mondhatjuk el, hogy gyarapítanánk a vagyonunkat. A költségvetés összeállítása nem egzakt tudomány, a valóságokon alapszik. – fogalmazott Lengyel. Egyúttal kérte a képviselőket a költségvetés elfogadását.

Finta Zoltán hivatalvezető is szólt a városi költségvetésről. Elmondta, milyen olyan intézkedés bevezetésre került, amivel betarthatóak a város számlák kifizetésének határidői, és tartalékalapba is sikerült némi összeget elkülöníteni arra az esetre, ha esetleg olyan idők jönnek, amikor problémák jönnek. Olyan magas összegre van szükség, hogy a városnak ne legyenek áthidalhatatlan gondjai. „A város pénzügyi helyzete stabil és jó.” – mondta Finta.

Horváth Árpád (MKP) polgármester az ülésen elmondta, reméli, hamarosan sikerül megemelni a város bevételi oldalát. „Látok lehetőségeket erre, mivel komoly érdeklődések vannak a városi területeink iránt. Jók a kilátásaink. S ezeket az összegeket majd aztán a beruházásokra tudjuk szánni.” – mondta a polgármester.

A képviselők döntő többséggel elfogadták a város 2016-os költségvetését.

Borka Roland

Kapcsolódó cikkek