Gúta ünnepe II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala alkalmával.

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 15. szombat, Zsófia

Gúta ünnepe II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala alkalmával.

1906.11.01

Gután is szép ünnepély keretében rótta le kegyeletét a hazafias nép II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvai hazahozatala al­kalmából 27-én este 5 ágyúdörgés jelezte a bekövetkező ünnepet. Másnap 28-án reggel  5, déli 12 és du 3 órakor is voltak üdvdörgések.  

28-án du 3 órakor tartott nyilvános ünnepélyt a római katholikus iparoskör a templom előtti téren. Megjelent a községi elöljáró­ság, a tűzoltóság testületileg és az összes fiú és leányiskolák növendékei. Az ünnepély a Himnusszal vette kezdetét. Kocsán Ká­roly tanító lelkes beszédet mondott Rákócziról, mint hazafiról. Ezután az énekkar kuruc dalokat énekelt. Gőgh Rajmund és Hencz János szavalatai után Rákóczi vallásos életét méltatta Maraáz György káplán. Az ünnepély a Szózat éneklésével ért véget. Este az iparoskörben 80 terítékes Rákóczi lakoma volt. 29-én gyászisten­tisztelet, előtte ½ órai harangozás volt.

"Komáromi Újság" 1906.XI.1.