Palkovich Viktor Gúta népszerű , közszeretetnek és tiszteletnek ö"> Palkovich Viktor Gúta népszerű , közszeretetnek és tiszteletnek ö" />

Jubileum

Üdvözöljük Gútán!
2020. október 1. csütörtök, Malvin

Jubileum

1913.09.14

 Palkovich Viktor Gúta népszerű , közszeretetnek és tiszteletnek örvendő esperes plébános, immár 40 éve működik a lelkészi pályán áldásos eredménnyel. Palkovich Viktor esperes plébános t  1873-ban szentelték pappá. A ritka évfordulón folyó évi aug 25-én Esztergomban a papi nyugdíjintézet központi bizott­ságának ülése volt.  napon mondta jubiláris miséjét a baziliká­ban, Szt. István első vértanú kápolnájában.  A Csallóköz egyik legnépszerűbb papjának, fáradhatatlan társadalmi munkásának nagy­számú tisztelői szívből kívánják, hogy Isten adjon neki további erőt és kitartást nagyarányú és eredményes lelkipásztori és társadalmi munkásságához.

"Komáromi Hírlap" 1913.IX.14.