Az erős Ollé Albert

V.

Azt is Olléról mes&eac"> Az erős Ollé Albert

V.

Azt is Olléról mes&eac" />

Az erős Ollé Albert VI.

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 15. szombat, Zsófia

Az erős Ollé Albert VI.

2010.10.14

Az erős Ollé Albert

V.

Azt is Olléról mesélik, hogy rendszerint négy ökörrel szokott járni. Olyan ostora volt, amivel hatalmasakat pattinthatott az ökrök füle mögött. Akkorát szólt ez az ostor, hogy a községi képviselőtestületnek hivatalból kellett megtiltani ezt a csattogást, annyira idegesítette sokukat...

Öllé korában volt Gútán egy kis kocsma, a Vaskó kocsma. A kis nádfedeles épület már félig a földbe volt süllyedve. Benne terpeszkedett egy hosszú asztal, a sarokban pedig kerek asztalka állt, az körül ülve iszogattak, mulattak a tehetősebbek.

Egy alkalommal Forró Laci bácsi, Leczkési Simon meg Öllé Albert komázgattak a kiskocsmában. Széles aljú, vékony nyakú üvegekből kortyolgatták a pálinkát. Bejött ekkor a helyiségbe két „ mitugrász" emberke. Rendületlenül bosszantották, heccelték Ollét Akármit szóltak azonban neki, ő elhallgatta, nem törődött velük.

Simon, aki szintén olyan komótos ember volt, mint Ollé, már nem nézhette a bosszantást. Lassan, csak okkal-móddal megjegyezte:

—Ejnye, hát komám, hát ezt is elnézi, amit ezek művelnek?

Ollé egy kicsit elgondolkodott, aztán mégis válaszolt Simon kollégájának:

—        Ugyan már, mit csináljak velük? Ha bántom őket, megint csak én kerülök bajba!

Aztán csak hallgatta tovább azok fecsegését, de aztán neki is elfogyott a türelme, nem bírta már maga sem tovább.

A kiskocsmán faajtó volt, kis belső nyílással a közepén. Lassan odament az ajtóig és levette azt a sarkából. A két hősködő embert földre nyomta, rájuk borította az ajtót, aztán jól rátaposott.

—              Hát, nem én bántom őket, a sors majd megveri mind a kettőt! - mondta.

Aztán még módjával meggyúrta az ajtót az alatta nyöszörgő két pórul járttal-együtt.