HOGYAN KERÜLT MEG A KÁPOSZTATOLVAJ?

(avagy a leleményes pap Gút&aa"> HOGYAN KERÜLT MEG A KÁPOSZTATOLVAJ?

(avagy a leleményes pap Gút&aa" />

Hogyan került meg a káposztatolvaj?

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 15. szombat, Zsófia

Hogyan került meg a káposztatolvaj?

2010.10.14

HOGYAN KERÜLT MEG A KÁPOSZTATOLVAJ?

(avagy a leleményes pap Gútári)

Volt Gútán egy pap. Gázdálkodott. Aztán volt nékije nagyon szép káposztája.

Egyik vasárnapra -már szombat íjjel- ellopták a káposztáját nékije. Jeléntéttík nékije. Aztán ki is mént a pap is megnízni. Hát tényleg el vót lopva a káposzta mind. Egy kisebb fej maradt ottan. Ezt kivágták, elvittík haza.

A falun akkor templomba járt a níp mind -nem úgy, mint most! Akkor mindenki a templomba mént. Aztán prédikáció közbe rákerítétte a pap, hogy milyenek a nípek, hogy lopják égyik a másikét, áztán hogy őnéki is a káposztáját ellopták. De hogy má tuggya, hogy ki vót! Azt mongya, hogy:

 

 

- Itt előttetek — fogta a káposztát —, a szószékről úgy vágom a fejihöz, hogy szíjjel mégy!

Fogta a káposztáját úgy tartva, hogy dobnyi akarja, s aki ellopta a káposztát, lebukott a pad alá!

így tudta még a pap, hogy ki lopta el a káposztáját!

(Forrás: T. G.)