Gúta és környéke 1848-1849-ben

Üdvözöljük Gútán!
2021. április 16. péntek, Csongor

Gúta és környéke 1848-1849-ben

2010.11.04

Angyal Béla

NAP Kiadó, Dunaszerdahely 1996

ISBN 80-85509-56-3


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem legszebb eseményeinek egyike. Rövid időre Európa figyelmének középpontjába ke­rült az ország, amely utolsóként védelmezte a forradalmi eszméket, a világ két akkori nagyhatalmával, Ausztriával és Oroszországgal szemben.

Ez a könyvecske megkísérli - a teljesség igénye nélkül - Gútán és kör­nyékén lezajlott események hiteles bemutatását. Kiemelkedetten foglalkozik Komárom erődjének két ostromával és az 1849. júniusi Vág-menti hadműveletekkel. A katonai naplóbejegyzéseknek köszenhetőn szó szerint odaképzelheti magát az olvasó a csatatérre:

Sok golyó repült el a fülem mellett ezen első tűzkeresztségben, nem volt csoda, ha megszeppenve le-le buktam előle. - Estve bekvártélyoztak bennünket Nyárasdon egy helyre Pekler, Jordán, Schvéger és Pál Ferenccel. — Az elesettek számát bizonyo­san nem tudom, de láttam, midőn Vörösnek a vállát lőtték meg, egy meg­halt, a kis dobosnak pedig a dobját lőtték el, s ő megijedvén a golyótól hát­ramaradt; egy Hunyady-huszár is elesett; a mi részünkről összesen 3 ha­lott, vagy 4 sebesült.." idézet Szinnyei József őrmester naplójából.