Csökken a magyarok aránya Gútán

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 15. kedd, Jolán

Csökken a magyarok aránya Gútán

2015.12.21 / 10:52
Fokozatos csökkenés mutatkozik a magyarok arányát tekintve Gútán. Derül ki a Fórum Kisebbségkutató Intézet település-adatbázisából, ami a népszámlálási adatokat is tartalmazza.

forrás: http://telepulesek.adatbank.sk/telepules/guta-kolarovo/

A napokban közzétett példa nélküli összeállításból kitűnik, hogy 1880 és 2011 között hogyan változott a népesség száma Gútán. Érdekességképpen a demográfiai változásokat nézve 1880-ban Gútán 6097 lakosa volt, míg 2011-ben 10696 fő élt a Kis-Duna és Vág összefolyásánál lévő egykori mezővárosban.

Ugyan az adatbázis nem teljes, hiszen az 1950-es, 1970-es és 80-as népszámlálások egyelőre nem kerültek feldolgozásra, ám az elérhető adatokból látszik, Gútán 1941-ben laktak a legtöbben, akkor 11 494 lakossal bírt a település. Azóta ez a szám folyamatosan csökken. Látszik, hogy az elmúlt húsz évet nézve napjainkban mintegy ötszáz lakossal kevesebb él Gútán.

A nemzetiségi arányokat tekintve és érdekes olvasata van az adathalmaznak. Míg a múlt század közepén még elenyésző számú szlovák ajkú ember élt a városban (alig százan), addig a rendszerváltást követően folyamatosan bővül – lényegében százasával – a számuk. Érdekes megnézni, hogy ezzel párhuzamosan fokozatosan csökken a magyarok száma Gútán. Tízévente mintegy ötszázzal kevesebben vagyunk. 1991-ben még alig több mint kilencezren vallották magyarnak magukat, 2011-ben ez a szám 8201 volt.

Figyelemreméltó az anyanyelvi megoszlás is. A legutóbbi, 2011-es népszámlálási adatokat tekintve Gútán a 8201 magyar nemzetiségű lakoshoz viszonyítva 8395 vallotta meg magyar anyanyelvét, s a 2083 szlovák lakoshoz viszonyítva 1532-en jelölték meg anyanyelvükként a szlovákot. A legutóbbihoz képest, tehát a tíz évvel korábbi népszámláláskor, háromszor annyian vallották magyar anyanyelvűnek magukat. A szakelőrejelzések sem túlságosan biztatóak és becslések szerint semmi sem utal a folyamat lelassulására vagy megállására illetve megfordulására.

Gútának a városi hivatal lakossági nyilvántartása szerint (2015. december 16.) jelenleg 10 503 lakosa van.

-br-

forrás: telepulesek.adatbank.sk, gútai városi hivatal lakossági nyilvántartása