Kisalföldi tanyákról írt könyvet Angyal Béla

Üdvözöljük Gútán!
2021. április 21. szerda, Konrád

Kisalföldi tanyákról írt könyvet Angyal Béla

2013.04.15 / 13:57
Gúta és vonzáskörzetének településnéprajzáról szóló kötetet jelentetett meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja. A Lokális és regionális monográfiák hetedik kiadványának anyagát Angyal Béla, gútai helytörténész kutatásai adják.

Gúta és vonzáskörzetének településnéprajzáról szóló kötetet jelentetett meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja.

A Lokális és regionális monográfiák hetedik kiadványának anyagát Angyal Béla, gútai helytörténész kutatásai adják. A vasárnap délután a gútai művelődési központban tartott könyvbemutatón dr. Liszka József néprajzkutató bemutatta a kiadványt, méltatta a kötet szerzőjének alapos és mindenre kiterjedő, áldozatos és pontos munkáját. Valódi hiánypótló műként jellemezte a megjelent kötetet, amelyet bátran ajánl a településtörténetek kedvelőinek, gútaiaknak, valamint a folkloristáknak is hasznos tanulmányi segédeszköz lehet.

Angyal Béla elmondta, több évtizedes kutató- és gyűjtőmunka előzte meg a kötet megszületését, a gyakorlati írás mintegy másfél évet vett igénybe.

A kötet egy sajátságos településformával, a tanyákkal foglalkozik. A vizsgált terület az Alsó-Csallóközben és a Mátyusföldön, több folyó árterének találkozásában helyezkedik el. A Dudvág, a Kis-Duna, a Vág valamint a Nyitra alsó folyásának környékén, egykor áradmányos területen található a vizsgálatba bevont tizenöt község.

Gútán és környező településeken az utóbbi 200-250 évben a szórványtelepülések jelentős szerepet játszottak a gazdálkodásban, a lakosság megélhetésében.

A kötet szerzője levéltári kutatásai és több évtizedes helyszíni gyűjtése alapján mutatja be a különböző külterületi gazdasági telephelyek, aklok, szállások, tanyák létrejöttét, a gazdálkodásban játszott szerepüket és végigköveti történetüket az ezredfordulóig. A szocializmus négy évtizede alatt lezajlott gazdasági és társadalmi változások véglegesen felszámolták a hagyományos paraszti életformát, és a tanyák is elvesztették jelentőségüket. A jelen munka egy ma már letűnt életmódnak és településformának is emléket állít. A kötetet gazdag térképanyag és fotódokumentáció egészíti ki.

Borka Roland

A szerző felvételei