Správy

Vítame Vás v Kolárove!
2020. marec 28. Sobota, Soňa

Správy

 • POCTA DUNAJU AJ LETNÉMU SLNOVRATU

  30.06.2016 // Správy

  Dôstojným vyvrcholením environmentálnej činnosti žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove bol opäť celý rad aktivít, konaných už po ôsmykrát pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja. Týmito tradičnými aktivitami sa škola zapojila aj do 1.ročníka prehliadky podujatí s názvom Slnovrat na Dunaji. Jej cieľom a zámerom je ponúknuť širokej verejnosti možnosti, ako poučne a príjemne stráviť voľný čas v okolitej prírode tejto rieky od Devína až po Štúrovo. Kvalitnou prípravou podujatí, prehĺbením spolupráce s Centrom voľného času a Strediskom environmentálnej výchovy Dropie a za účinnej podpory miestnych sponzorov sa nám podarilo prejaviť úprimnú radosť aj zo získania certifikátu Zelenej školy na ďalšie dva roky.

 • Vedci vytvorili najväčší model vodného diela na FOTO: Dolný tok Váhu čaká zmena

  03.06.2016 // Správy

  BRATISLAVA - Aby bol Váh na dolnom toku splavný, je potrebné postaviť Vodné dielo Kolárovo. Vedci sa preto podujali na zaujímavý projekt. Postavili najväčší model v histórií Stavebnej fakulty STU. Rozlohou prevyšuje kapacitu hydrotechnického laboratória Stavebnej fakulty, postavený je preto v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

 • Zažite rieku s príchodom leta

  02.06.2016 // Správy

  S júnom, mesiacom najdlhších dní, prichádza Slnovrat na Dunaji - prvý ročník novej jedinečnej prehliadky rôznych podujatí na rieke. Počas celého mesiaca tak má verejnosť možnosť objaviť rieku a spoznať bohatosť jej života a zákutí. Verejná prehliadka pokrýva celé územie od Devína až po Štúrovo, vrátane Malého Dunaja. Myšlienku inicioval Dunajský fond Stredoeurópskej nadácie a pridalo sa k nej viac ako 40 rôznych organizátorov.

 • Výzva

  12.01.2016 // Informácie

  Mesto Kolárovo vyzýva oprávnené organizácie resp. podnikateľov, na podávanie projektov v zmysle VZN 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo schváleného MsZ dňa 30. 11. 2015.

 • Pozvánka

  07.01.2016 // Informácie

  Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove usporiada dňa 13. januára 2016 o 17.30 hod. prvé občianske fórum pre civilné organizácie, na ktoré týmto srdećne pozýva ich predstaviteľov. Schôdza sa uskutoční v rotunde kultúrneho domu.

 • Fitness centrum Atlas - centrum zdravého životného štýlu

  04.01.2016 // PR

  Tvrdá práca prináša svoje ovocie. Nikto nepochybuje o tom, že len odhodlaním a poctivou prácou sa dostaví požadovaný úspech. Presne tieto slová zdieľajú majitelia znovuzrodeného Fitness centra Atlas, Elemér Bödők a Silvia Zirkelbachová. Fitness centrum Atlas sa nedávno presťahoval do nových priestorov, aby skvalitnil a rozšíril svoje služby a vytvoril tak ešte lepšie podmienky pre svojich zákazníkov. Nanovo sa „fitko” nachádza na Komárňanskej ulici, v budove bývalej firmy Credat, len zopár metrov od hypermarketu Tesco.

 • Oznámenie: Orálna vakcinácia líšok proti besnote

  12.10.2015 // Informácie

  Oznamujeme občanom nášho mesta, že Štátna veterinárna a potravinová správa SR so spolupracujúcimi organizáciami a s orgánmi miestnej samosprávy SR, organizuje sezónnu (jesennú) kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.

 • Naša reflexia III – Ján Bulla a István Nagy

  21.07.2015 // Kultúra

  Nebolo vôbec úmyslom autorov festivalu včleniť do veľkého festivalu Kremnický hradný organ akýsi podfestival – prehliadku mladých slovenských organových talentov, ak by sme ale vetu formulovali, že hľadáme výrazné slovenské organové talenty, takéto tvrdenie prijmeme. Mária Budáčová je už svetobežníčka, v Kremnici hrala výborne minulý rok a aj minulý týždeň, ale o nej sme už písali. Tretí festivalový koncert hrali Ján Bulla a István Nagy.