POCTA DUNAJU AJ LETNÉMU SLNOVRATU

Vítame Vás v Kolárove!
2019. november 22. Piatok, Cecília

POCTA DUNAJU AJ LETNÉMU SLNOVRATU

30.06.2016 / 16:45
Dôstojným vyvrcholením environmentálnej činnosti žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove bol opäť celý rad aktivít, konaných už po ôsmykrát pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja. Týmito tradičnými aktivitami sa škola zapojila aj do 1.ročníka prehliadky podujatí s názvom Slnovrat na Dunaji. Jej cieľom a zámerom je ponúknuť širokej verejnosti možnosti, ako poučne a príjemne stráviť voľný čas v okolitej prírode tejto rieky od Devína až po Štúrovo. Kvalitnou prípravou podujatí, prehĺbením spolupráce s Centrom voľného času a Strediskom environmentálnej výchovy Dropie a za účinnej podpory miestnych sponzorov sa nám podarilo prejaviť úprimnú radosť aj zo získania certifikátu Zelenej školy na ďalšie dva roky.

Tak ako po iné roky, aj  tentokrát program dňa obsahoval vyhľadávanie a oboznamovanie sa s miestnymi prírodnými a historickými pozoruhodnosťami. Najstarší žiaci sa vybrali na cyklistickú túru do objektu čerpacej stanice neďaleko Veľkého Ostrova. Jej priestory a činnosť im priblížili členovia Komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve. Menších zaujali najmä úlohy spojené so životom zvieratiek, ale aj eko-rozprávka o Červenej čiapočke v podaní umelcov Divadla bez opony z Banskej Bystrice.
Poobedňajších aktivít sa v priestoroch pozdĺž Mŕtveho ramena Malého Dunaja zúčastnili aj potencionálni prváci – dietky z materskej škôlky. Tie sa našli najmä v remeselníckych dielničkách, v ktorých sa dosýtosti mohli venovať svojej najväčšej záľube – maľovaniu predmetov z odpadového materiálu. Školáci si prezreli farmárske zvieratá chované v areáli Vodného mlyna. Pracovníci centra voľného času a strediska environmentálnej výchovy pripravili interaktívne zamestnanie o tajomstvách Žitného ostrova, stavbe a živote v hmyzom hoteli a o praktickej ochrane vtáctva. Druhú šancu dostal ďalší odpadový materiál, ktorý sa v rukách detí menil na telíčka rôzneho druhu hmyzu. Miestni kynológovia sa predstavili svojimi poslušnými zverencami, ktorých výkony deti odmeňovali uznanlivým potleskom. Horúce poobedie končilo pred rozrastajúcim sa obecenstvom člnkovaním a spúšťaním lotosových kvetov – zhotovených z ekologicky šetrného materiálu – na vodnú cestu  cez Váh a Dunaj až do mora.
Po návrate do areálu školy nadišiel čas stavania stanov a prípravy tried na nočné ubytovanie. Chlapci sa vrhli aj na prehliadku kamiónových ťahačov a podrobili ich tak náročnej zaťažkávacej skúške.  Obľúbenými sa stali aj rôzne  pohybové  aktivity, ktorým sa venovali temer všetci žiaci. K tomu si však  museli „dobiť baterky“ večerou a nahromadiť energiu na pokračovanie v pohybe a športovaní. Večerným relaxom najmä pre najmenších bolo školské kino. So záujmom si pozreli populárny film Zootropolis, ktorý si sami vybrali. Úplné zotmenie bolo signálom k najočakávanejšiemu a najefektnejšiemu záveru celého dňa. Tradičné púšťanie lietajúcich lampiónov šťastia prilákalo do školy množstvo rodičov ale aj iných zvedavcov. K hviezdnej oblohe sa vznieslo asi pol stovky farebných svetielok, ktoré všetci so svojimi nevyrieknutými želaniami sledovali až do ich vyhasnutia.
Po náročnom horúcom dni sa cca 90 žiakov uložilo na svoje provizórne ležadlá, aby si oddýchli, svoje sily zregenerovali a prípadne si vyrozprávali najsilnejšie zážitky dňa. Pod vplyvom dojmov, prítomnosti kamarátov a nezvyčajného prostredia mnohým neprichádzal spánok na oči až do neskorých nočných hodín. Bolo treba využiť čas a príležitosť, ktorá sa zopakuje snáď až o rok.  A pred žiakmi bol ešte voľný víkend, posledné štyri dni školského roka bez odpovedí a písomiek. A potom hurá na vytúžené prázdniny a po nich znova do začatej aktívnej environmentálnej činnosti!

Mgr. Valéria Kissová,
koordinátorka environmentálnej výchovy na škole

Súvisiace články