1278. január 8

1278 IV. László oklvele

Amelyben Lodomerius esztergomi érsek kérésére elrendelte a határjárást a Zakalus, Gúta és Naszvad határában található érsekségi földek bizonyítására. A jelenkori érté­kelések alapján - Szentpéteri és Borsa szerint - ez az oklevél hamis. Indok­lásuk: Bár az oklevél külseje kifogástalannak tűnik, szövegének a keltezés­sel való ellentéte komoly gyanút ébreszt. 1278-ban ugyanis Lodomerius még nem volt esztergomi érsek, és 1279 első felében sem volt még az. Az oklevelet egykori kancelláriai hamisításnak kell tekinteni.