1497. január 10

Thomas Amadeus de Ferrad hagyatéki levele

Thomas Amadeus de Ferrad esztergomi érseki helynök 1497-ben kia­dott hagyatéki levele, amelyben az érseki hivatal és a gútai polgárok között felmerült ellentéteket tárgyalja, megállapítja, hogy az érsekséghez tartozó gútai polgárok szálláspénz címén 2 forintot fizetnek egy egész évre census (adó) címén, összesen 88 forintot két terminusban Szent György és Szent Mihály ünnepére.

 

Originales Litterae Testimonialés Thomae Amadai de Perrard Vicarii Strigoniensis Anno 1497 emanatae ubi inter officiales Archi-Eppales et Oppiduros Guttensis respectu Prandialis Pecu- niae Epattui competentis controversia enata? praefatus Vicarius determinat: Oppidaros Guttenses Archi-Eppis Strigoniensibus Titulo Prandialis Pecuniae per Totum Annum non nisi duobus Florenis et Titulo Census 88 Florenis his quidem in duobus terminis ut pote Festis Sanctorum Georgii et Michaelis deponendis teneri.