Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 16. Nedeľa, Svetozár

Tag "dotácie mesta"

  • Výzva

    12.01.2016 // Informácie

    Mesto Kolárovo vyzýva oprávnené organizácie resp. podnikateľov, na podávanie projektov v zmysle VZN 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo schváleného MsZ dňa 30. 11. 2015.