1657. január 1

Lippay György 1657

   Lippay György esztergomi érsek 1657-1659-ből kelt oklevele, melyben mint Gúta földesura barátságosan elrendezi a kamocsai földesurakkal a Gúta – Kamocsa közti határvitát. A határrendezést Komárom vármegyének jelentették és azon megye főispánjával hajtották végre úgy, hogy a határt vasjelekkel tűzték ki. A dokumentum nagyon rossz állapotban van és a megavult régi írásmód is nagyon nehezen olvasható.

    Archi-Episcopum Strigoniensem Georgium Lippay qua Oppidi Gutta Dominium Terrestrem cum alterius Possessionis Kamocsa dominis Terrestribus circa Annum 1657 et 1659 ratione Metarum utriusque Territoriy amicabiliter convenisse.