A gútai templom bezárása

A komáromi kir. államépítészeti hivatal kiküldött főmérnöke a gútai templom gondnoka, Fekete Gábor és Palkovich Viktor esp. plébános kérelmére megvizsgálta…

A 100 éves plébános

   A gútai plébánián van egy arckép, mely alatt a kővetkező felirat olvasható latin nyelven: Hű arcképe főt. Haseck Antal úrnak, az esztergomi egyházterületben lévő…

Gúta a villamos világításért

A gazdag Gúta ahol tudvalevőleg évtizedek óta nincs pótadó, most kapcsoltatja magát a Délszlovenszkói Villamossági Társulat hálózatába. Erre a célra 350…

Megalakult Gútán a kultúregyesület

Gútán e hó 25-én a Szlovenszkói magyar Kultúr Egyesület Dr. Bognár Gergely ottani plébános elnöksége alatt. Az egyesület megalakulását a lakosság…

Gútáról írják lapunknak

A Vág folyton f.hó 1888 12-ike óta oly magasan áll, hogy magasabb mint 1876-ban volt tehát 17 nap óta. Ennek következtében a töl­tések elázanak, a belvíz eltemette a…

Az új plébános bevonulási ünnepe

   Nemcsak Esztergomnak jutott ki a szerencséből, hogy Ő  Eminentiája az esztergomi prímás 50 éves jubileumát egész dísszel ünnepel­hesse meg, kijutott a herceg kegyelméből…

Új polgári iskola

Gútán megnyílt a magyar nyelvű polgári iskola. Az iskola érdekében a község nagy áldozatokat hozott és valószí­nűleg  építkezéseket is fog…

Hídmegnyitás

E hó 3-án megtörtént a felső híd megnyitása és egyúttal az alsó híd teherpróbája. Jelen voltak Asztalos Béla vmegyei főjegy­ző , Dávidházy János…

Jubileum

Szabó György Gúta mváros jegyzője múlt hó 23-án ünnepelte jegyzői működésének 25. és tűzoltó-főparancsnokságának 8. évét. Az ünnepelt…

A "Vágduna" csavargőzös

   Niemetz József kapitány vezetése alatt a rendes személy és málhaszállítást a komáromi hetivásárokra, tehát minden hétfőn és csütörtökön…