1831. július 31

Szentháromság-oszlop

Szentháromság-oszlop

A templomkertben eredeti helyén áll a klasszikus stílusjegyű, 1831. július 31-én emelt Szentháromság-oszlop. Négyszögletes talpazatból kiemelkedő oszlop tetején nyugszik a szoborcsoport. A talpazat hátsó - templom felőli - oldalára a következő felirat került:

 

 

EMLÉK

MELYET KÖZÖS BUZGOSÁGGAL

EMELTETTÜNK MI GUTTA M:

VÁROSA HIVEI MIDÖN A VESZE

DELMES CHOLERA NYAVALYA

KÖZÜLLÜNK SOKAKAT HIRTELEN

ÉS KINOS HALÁLAL RAGADOTT EL.

1831 ESZ: SZ: JAKAB HAVA 31

 

 Emlék,melyet közös buzgósággal emeltünk mi Gutta M. városa hívei mi­dőn a veszedelmes cholera nyavalya közülünk sokakat hirtelen és kí­nos halállal ragadott el. -1831. eszt. Sz. Jakab hava 31-én.