1879. november 23

Gúta mezőváros jó példával megy elöl

   A múlt nyári ínséges termés előreláthatólag sok nyomort fog a télen szülni, Gúta mváros elöljárosága már előre is rendőri intézkedéseket tett. Elhatározta a csavargók, idegen koldusok és magukot fenntartani nem tudó más községbeli egyének eltoloncoltatását, szükség esetére pedig népkonyha felállítását. A várost nyolc kerületre osztotta fel, amelyik mindegyikében egy megbízott elöljáró tiszte az inségi tünetre figyelni, s ügyeleti eredmé­nyéről sürgős esetben azonnal, különben pedig minden vasárnap az elöljáróságnak jelentést tenni. A künnlévő tanyák az illető gazda alá tartoznak...

"Komárom 1879.XI.23."