1886. szeptember 12

A "Vágduna" csavargőzös

   Niemetz József kapitány vezetése alatt a rendes személy és málhaszállítást a komáromi hetivásárokra, tehát minden hétfőn és csütörtökön egyenlőre Szímő és Komárom között a Vágduna gőzhajózási vállalat által kibocsájtott hirdet­mény szerint megkezdte. Az indulási idő a vég-és közbeeső állomásokról a nevezett napokon a következő:  lefelé indul Szímőröl  4 óra 15 perckor reggel, Kamocsáról 4 ó 35 p, Gútáról 5,  érkezik Komáromba 8 ó, felfelé indul Komáromból 2 ó 35 p du Gútáról  5 ó 15 p. Kamocsárol  5 ó 50 p, érkezik Szímőre 6 ó 15 p este. A vál­lalat ügynökeinek, kik a menetjegyek kiadására és a málhaszállítmányok felvétele jogosultak, a következő személyek lettek megbíz­va. Komáromban Hofer György, Gútán Mehreider Vilmos, Kamocsán Mehler Ignác. Egyenlőre csupán II. osztályú menttéri jegyek adat­nak ki, melyeknek ára Komáromtól Gútára és vissza 90 krajcár, Komáromtól Kamocsára és vissza 1 frt, Komáromtól Szímőre és vissza 1 frt 10 kr. ..

"Komárom megyei Közlöny" 1886.IX.12.