1888. december 4

Gútáról írják lapunknak

A Vág folyton f.hó 1888 12-ike óta oly magasan áll, hogy magasabb mint 1876-ban volt tehát 17 nap óta. Ennek következtében a töl­tések elázanak, a belvíz eltemette a határt, legelők, rétek,szán­tóföldek víz alatt vannak. Nem vethetünk, nem szánthatunk. Sellye vidéki szakításon a Vág vize behatol, s a Vág és Duna-közi részen is folyik. Vízállás Gútán 394 cm, s folyton e körül áll, 388-427 közt, 1876-ban a legnagyobb 419 volt. A tavalyi szárazság folytán az élelem és a barmok takarmánya elfogyott, a gazdasági állapot szomorú, az őszi vetések kivesznek, s a gazdának azon kell törnie a fejét, mit vet az üresen maradt földbe. A közigazgatási hatóság és a komáromi mérnöki hivatal itteni képviselői a hatalom és a tu­domány minden eszközével harcolnak velünk együtt a borzasztó kata­sztrófa elhárítása végett.

"Komárom megyei Közlöny" 1888.12.4.