1895. július 3

Jubileum

Szabó György Gúta mváros jegyzője múlt hó 23-án ünnepelte jegyzői működésének 25. és tűzoltó-főparancsnokságának 8. évét. Az ünnepelt részére az alkalommal a tűzoltó egylet igen sikerül juniálist rendezett. Szabó Györgyöt az ünnepen több oldalról szívéjes üdvözlésekkel keresték fel. A község képviselő testülete díszközgyűlést tartott, amelyen teljes számban megjelentek a község képviselői s a jegyzőnek a község érdeke körül szerzett érdemeit méltatván, neki érdemeiért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Délután az izr. Hitközség, majd a tűzoltó század tisztelgett nála, amely után az esküdterdei mulatóhelyre vonultak. A Mulatságra Érsekújvárból, Komáromból, Szímőről és Kamocsáról is többen rándultak el, ahol tánc és jókedv uralkodott reggelig.

„Komárom megyei közlöny” 1895.VII.3