Az ezredév ünneplése

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Az ezredév ünneplése

1896.05.27

Gúta község ünnepe

Nem minden község dicsekedhetik azzal az érzelmekkel, melyeket Gúta község közönsége kifejtett az ezeréves haza megünneplése alkalmából, melyet f. hó 17-én tartott meg.

Az a lelkesültség amely áthatotta minden igazi magyar szívét, kifejezést nyert itt is. A képviselőtestület a tanítóság és a ren­dező bizottság elkövetett mindent, ami tőle kitelhetett, hogy emelje az ünnep fényét, nagyságát.

Kora reggel mozsarakkal jelezték az ünnepség kezdetét. 8 ó nemzeti lobogókkal az iskolás növendékek tanítóik vezetése alatt szentmisét halgattak. Kijövet a tűzoltó testület állt sorfalat, teljes díszbe öltözve csak így lehetett, hogy a 600-nál több kis magyar a szűk templomból a tengernyi nép között épp testtel je­lenhetett meg az iskolaünnepélyen.

Itt Palkovich Viktor tartott beszédet a növendékeknek, melyben biztatta őket, hogy iparkodjanak a haza józan polgárává lenni, és tegyék dicsövé, ragyogóvá, verőfényessé az új ezred hajnalát, mely oly kevés nemzetnek lett megadva, mert ebben az övéké a kez­det,. Utána két hangban a "Hazádnak rendületlenül..." kezdetű éneket énekelték a növendékek, oly hatással, hogy sok felnőtt szemében könnyek ragyogtak,... majd "Isten áld meg a magyart"... kezdetű énekkel befejezték a szépen sikerült ünnepélyt. Délután 1 órakor a nemzetiszínnel dekorált községházán díszgyűlést tartottak. Innen vagy 1000 ember indult tova, elöl a tűzoltóság, utána a képviselőtestület és a rendezőség. Mint a régi rómában dí­vó diadalmat, haladt az emberáradat fellobogózva, zeneszó mellett a vásártérre. A téren leIkes és szép beszédet tartott a község jegyzője, Szabó György. Beszédébe szőtte Gúta történetét, melyet a jelenlevők nagy érdeklődéssel fogadtak. Második szónokként Sinka Endre sjegyző lépett az emelvényre rövid velős szavakban fejtegette a nap nagy jelentőségét.

Innen a napsugaras utakon keresztül a tömeg felhőként vonult végig az egész községen vissza a térre, ahol megkezdődött a tánc és mulatság.

Este társasvacsora után fáklyás menet volt s az egész község fény­árban úszott, a leggazdagabbtól a koldusig mindenki kivilágí­totta ablakát…

így adta jelét a gútai nép annak, hogy lelkesül magyar hazájáért s áldozatra készen dobban a szíve.

"Komárom megyei Közlöny" 1896.V.27.