1897. február 27

A gútai tisztújítás

A gútai tisztújításon ekecsi Nagy Vendel, barna Nagy József és Nagy Ignác bírójelöltek közül Nagy Ignác lett a nyertes . Pénz­tárnok Nagy József, másodbíró Szabó Lukács lett s árvagyámnak Fekete János lett megválasztva.

"Komáromi Lapok" 1897.II.27.