1898. augusztus 14

Tűzeset Gútán

Porciunkula napján 1898-ban Gúta községben rettenetes tűzvész lángolt, amelyek a község javarészét elpusztította. A tűzvésznek 26 ház, több melléképület s sok takarmány lett az ál­dozata. A borzasztó lángoknak kevés híja hogy a községi plébánia épülete nem esett áldozatául. Az esperes gazdasági épületét meg­menteni nem lehetett, s az teljesen leégett. A kár több ezer fo­rintra megy.

"Komárom megyei értesítő" 1898.VIII. 14.