1902. szeptember 28

Orvosok helyettesítése

A vármegye alispánja a gútai körorvosi teendők ellátásával Korbuly Dezső dr-t, a csallóközi járási te­endőkkel pedig ideiglenesen Farkas Benő dr. főorvost bízta meg…

„Komáromi Újság” 1902.IX.28.