1903. március 16

A Gúta - Komárom vasút

A gúta-komáromi vasút ügyében a belügyminiszter megsemmisítette a vármegye azon határozatát, amely szerint a gúta-komáromi vasút ki­építése céljára 100 000 koronát szavazott meg az útalap terhére. A megsemmisítés a szépen induló vasútügyet visszavette, hogy a megakadt ügy ismét kívánt mederbe tereltessék, kedden délután Palkovich Viktor, Gúta község népszerű esperese vezetésével 40 tagú küldöttség tisztelgett Kürthy István főispánnál. Palkovich Viktor előadta, hogy nemcsak Gúta községnek, hanem az egész környéknek közgazdasági érdeke, hogy a tervezett vasútvonal mielőbb kiépül jön...

Kürthy főispán szívesen fogadta a küldöttséget, megemlítette, hogy a vmegye határozatát azért nem hagyta jóvá, a miniszter mert a 100 000 korona hozzájárulást a törvényhatóság az útalapból akarta fedezni. Kilátásba helyezte a küldöttségnek hogy a vármegye vezetőségével együttesen keresni fogják azt az alapot, amelyből a hozzájárulást fedezni lehet...

"Komáromi Hírlap" 1913.III.16.