1904. január 30

120 éve alakult a gútai gőzmalom társaság

Gutai gőzmalom részvénytársaság.

 

Ezen részvénytársaság az 1903. évi deczember hó 22-én tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. A vállalat tárgya : egy vám- és kereskedelmi őrlésre berendezett gőzmalom felállítása, amely által Gután és vidékén termelt gabona értékesítését előmozdítja; a liszt beszerzését a közönségnek könnyebbé tegye és az elért tiszta nyereségből részvényeseknek osztalékot nyújtson. A társaság tartama : 30 év. Az alaptőke : 60.000 korona elosztva 600 darab névre szóló és egyenként 100 koronáról szóló részvényre. A társaság hirdetményei az üzlethelyiségben való kifüggesztetés és a templom előtti kihirdetés és dobszó útján tétetnek közzé. Az igazgatóság hét tagból áll. 1901. évi deczember hó 22-én választották : Palkovich Victor esperesplébános, Zsemlye Géza anyakönyvvezető, Dócza Kálmán birtokos, Varga Dániel birtokos, Ratkovszky Pál kereskedő, Szabó Miklós birtokos és Őszi Lajos birtokos gutai lakosok. Okmánytári száma :105.

Komáromi törvényszék, 1904. január 30. 399. sz. 241/1

(Központi Értesítő, 1904-02-14 / 13. szám)

Szerkeszti: Sárközi János