1904. június 23

Választás

Gúta község kataszteri nyilvántartói állására Simon József aljegyzőt választották meg.

"Komáromi Újság" 1904.VI.23.