1904. augusztus 18

Rét égés

Gúta község határában e hó 15-én a rét leégett, amely alkalommal 700 boglya szénatermés kb. 7000 métermázsa mennyiség­ben elégett. A kár 69 ezer korona. Az egész évi szénatermése a községnek elpusztult.

"Komárom megyei Értesítő" 1904.VIII.18.