1904. szeptember 8

A gútai gőzmalom

A gútai gőzmalom, amelyet az ottani gazdaközösség hozott létre Palkovich Viktor esperes plébános buzgó fáradozása mellett. A mai napon megkezdte üzemét, aminek gazdasági haszna az ottani kö­zönségre nézve elvitathatatlan lesz.

"Komáromi újság"„1904.IX.8.