1905. március 23

A gútai gőzmalom

A gútai gőzmalom mint szövetkezet tegnap tartotta rendes köz­gyűlését és mint telefonon értesültek, 7000 korona tiszta jö­vedelemmel zárta mérlegét. Legfényesebb bizonyítéka az annak, hogy céltudatos-vezetés mellett szövetkezeti alapon mily szép ered­ményeket lehet elérni.

"Komáromi Újság"1905.III.23.