1905. március 23

A gútai telefon (első beszélgetés)

A gútai telefon megnyitásáról hírt adtunk. Az első telefon izenet a vmegye főispánjának szólt, akit a községházán egybegyűlt képviselőtestület nevében Palkovich Viktor esperes plébános üdvözölt, köszönetet mondva a mű létesítéséért. A hangos éljenzést a távbeszélő eljuttatta Komáromba és főispán meleg hangon mondott köszönetet az eredeti ovációért.

"Komáromi Újság"1905.III.23.