1906. május 12

Új tejszövetkezet

Gúta községben Palkovich Viktor esperes plébános egy tejszövetkezet létesítése iránt mozgalmat indított. A mozgalom sikerrel járt,  amennyiben az ottani hitelszövetkezet egy tej-termék értékesítő szakosztályt létesített, amelynek keretében a Gútán termelt tej értékesítése előnyösen fog eszkö­zöltetni.

"Komáromi Lapok" 1906.V.12.