1906. október 18

Gútai körorvosi választás

A vármegye közgyűlése a gútai körorvosi állás kérdését végre megoldotta. Kimondotta, hogy Gútán községi orvosi állás rendszeresítendő, Kamocsa és Szímő községekben pedig új körorvosi állást szervezett. Mindkét állást betöltő or­vos fizetését 1600 koronában állapították meg. Ezzel a Gúta vidéki egészségügyre oly jelentős intézkedéssel rég észlelt hiányon se­gített a vmegye közgyűlése.

"Komáromi Újság" 1906.X.18.