1907. április 4

Ünnepelt jegyző

Tóth Kálmán gútai jegyző tiszteletére, aki hi­vatalát újból elfoglalta, márc. 28-án este 8 ó impozáns fáklyás menet rendeztettett melyen a tűzoltóság teljes díszben felvonult a nép ezreitől kísérve.

"Komáromi Újság"1907.IV.4.