1908. március 14

Halálozás

Részvéttel vettük a hírt, hogy Tóth Kálmán, Gúta köz­ségnek hosszú éveken keresztül érdemes jegyzője, életének 48. évében f. hó 12-én de. 10 órakor Gútán elhunyt. A megboldogult hült teteme ma du. 4 o tétették örök nyugalomra a gútai r. kath. temető kertben a  község lakosságának nagy részvéte mellett. Gúta község elöljárósága szeretett jegyzőjének elhunytáról gyászjelen­tést adott ki.

"Komáromi Lapok" 1908. III. 14.