1908. március 22

Jegyzőválasztási mozgalmak Gútán

Az elhalálozás folytán megüresedett gútai jegyzői állásra nézve a választás napja még meg sincs állapítva, de a jelöltek már nagy számmal jelentkeztek s a választásimozgalmak megindultak. Pályázókul emlegetik Pártényi Géza szímöi, Kathona Dezső megyercsi jegyzőt, ki jelenleg mint helyettes működik gútán, továbbá Lu­kács Béla és Patocs József ottani aljegyzőket. Mint értesültünk pályázni fog Frischmann József csalóközi ármentesítő társulati számvevő nyilvántartó is, ki Gútán nehéz körülmények között majd­nem 5 esztendeig helyettesként működött. Valóban ideje lenne már, hogy sok hányattatáson keresztül ment jegyzőség igazán ráter­mett , erélyes szakavatott, széleskörű, higgadt és tapasztalt fér­fiúval töltessék be, aki a sok téren elmaradott és jobb sorsra érdemes községben az előbbrehaladás zászlóvivőjeként képes legyen azoknak a nehéz feladatoknak megfelelni, amely ügy közigazgatás, mint a közélet és a mezőváros fejlődése terén reá nehezedni fog­nak…

"Komáromi Hírlap" 1908.III.22.