1908. április 12

Új jegyző

A gútai jegyzőválasztás e hó 9-én történt meg. Az elnöklő főszolgabíró Kathona Dezső Gútára helyettesített megyercsi jegyzöt Bazsó Károly laki és Kurács Gyula csízi jegyző­ket jelölte.  A képviselőtestület bizalma Kathona Dezső mellett nyilatkozott meg minthogy senki szavazást nem kért, a főszolgabí­ró Kathona Dezsőt egyhangúlag megválasztott gútai jegyzőnek jelen­tette ki.

"Komáromi Hírlap" 1908.IV.12.