1908. április 19

Új községi orvos

Gúta község képviselőtestülete e hó 9-én tartott közgyűlésen a lemondás folytán megüresedett községi orvosi állásra egyhangúlag Kertesi Béla dr aranyosi körorvost választotta meg.

"Komáromi Hírlap"1908.IV.19.