Pályázat segédjegyzői állásra

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Pályázat segédjegyzői állásra

1909.03.06

Emánuel Sándor nemesócsai főszolgabíró a hivatalos lapban pályázatot hirdet az újonnan rendszere­sített gútai sjegyzői állásra, amely 1000  korona fizetés és 120 korona lakbér élvezésével van egybekötve. A kellően felszerelt kérvényeket folyó hó 18-ig nemesócsai főszolgabírói hivatalba lehet beadni. A választás után folyó hó 20-án de 10 órakor ejtetik meg a községházán."

"Komáromi Lapok"1909.III.6.