1909. május 27

Esküdtszéki tárgyalások

…Pénteken Fördös István felett ült törvényt az esküdtszék. A főtárgyalást Nádasdy Aladár kir. törvényszéki elnök vezette, a védhatóságot Bárdos Géza dr. kir. ügyész képviselte, a  védelmet pe­dig dr. Peredi Géza ügyvéd helettese:  Alapi Gáspár ügyvédjelölt látta el. Fördös István folyó évi április 14-15. közti éjjel tőle külön válva feleségét két késszúrással megölte. A vádlott töre­delmesen beismerte tettit, védelmére azt hozta fel  hogy felesége családjával nagyon rossz viszonyban volt, tavaly júliusban a sógora az anyósa és felesége biztatására kétszer reá lőtt és ő így szen­vedett sérüléseinek következtében közel 5 hónapig feküdt a komáromi közkórházban. Utolsó találkozásuk alkalmával ez az eset is szóba került, ő szemrehányásokat tett feleségének, szó szót adott és az így támadt perlekedés okozta erős felindulásában szúrta meg kétszer feleségét. A vádlott különösen hangsúlyozta, hogy nem volt szán­dékában a feleségét megölni. A vád és a védelem meghallgatása után az esküdtszék halált okozott súlyos testi sértés bűntettében mon­dotta ki bűnösnek a vádlottat, akit a törvényszék az elapon hét évi fegyházra ítélt. Az ítélet ellen a védő semmiségi panasszal élt…

"Komáromi Újság, 1909.V.27. csüt.