1911. december 28

Községi tisztújítás Gútán

Múlt héten ment végbe Gútán a tisztújítás Dávidházy János tb . főszolgabíró elnöklete alatt. A bírói állásra szavazást kértek és az elrendeltetett Kondé Lajos eddigi bíró és Varga Lukács között, míg a többi állások közfelkiáltás útján lettek betöltve, és pedig bíró Varga Lukács, törvénybíró Varga Áron, pénztárnok Tóth Ernő,  adópénztárnok Mocsai Mátyás, közgyám Szabó Elek, gaz­da Nagy Miklós, elöljárók. Fekete László, Nagy Sándor, Kürti Ambrus, Csente Joachim, Fűri Vendel, Tánczos László,(Nagy Sándor,) Szabó Erazmus, Pálovics Elek.

"Komáromi Újság" 1911.XII.28.