1912. február 21

A gútai templom bezárása

A komáromi kir. államépítészeti hivatal kiküldött főmérnöke a gútai templom gondnoka, Fekete Gábor és Palkovich Viktor esp. plébános kérelmére megvizsgálta a gútai r. kath. templom mennyezetét, amelyen már vakolat hullást is észlel­tek, és úgy találta, hogy a mennyezeten nagyobb repedések vannak. Szakvéleménye szerint a templomot Komárom vmegye alispánja bezá­ratta.

"Csallóközi Lapok" 1912. II.21.