1912. március 2

Új téglagyár

A múlt év utolsó havában nyert befejezést Kuttner József és társának Gúta község Vágon túli határrészében emelt téglagyárának építkezése.  Az új téglagyár a kőszénnel való foko­zatos égetésre van berendezve, s egyszerre 40 000 db téglát képes előállítani. Az üzem a múlt év dec. havának közepén megindult,

"Csallóközi Lapok" 1912.II.31.