1912. július 17

Aljegyző választás

Gúta községben a lemondás folytán üresedésbe jött aljegyzői állásra a képviselőtestület pénteken ejtette meg a válsztást Dávidházy János főszolgabíró elnökletével. A képviselőtestület az aljegyzői állásra egyhangú felkiáltással Kurucz Gézát választota meg, aki új állását -a képviselötestület határozatának a törvényhatóság által leendő jóváhagyása remé­nyében nyomban elfoglalta.

"Csallóközi Lapok" 1912.VII. 17. szerda