1914. március 11

Jegyzői állás üresedés

A Kurucz Géza katonasághoz való bevonulásával ideiglenesen megüresedett jegyzői -aljegyzői állást betöltő Majoros Lajos Vágfarkasdra távozott, az e miatt f. évi X.1-ig megüresedett, ajánlottak Katona Dezső úrhoz küldendők, javadalom évi 1200 korona fizetés és 3 öl fa.

"Csallóközi Lapok " 1914.III.11.