1914. november 13

A vasút megnyitása

Mint röviden jelentettük, az újonnan épített Komárom-gútai vasútvonal műtanrendőri bejáratása XI.7. folyt le, a háború miatt minden ünnepélyesség nélkül. A vasút megnyitásán megjelentek: Kürthy István főispán a kormány képviseletében,  Asztalos Béla főjegyző és Witausek Károly másodjegyző a vmegye F.Szabó Géza polgármester a város Leisz ezredes a katonaság képviseletében továbbá Legányi Károly MÁV főfelügyelő, Wolf Béla a Belházy Sándor MÁV főmérnökök, Wachtler Ferenc dr. stitkár, Alberti György mér­nök Glész Béla felügyelő a vasúti és hajózási felügyelőség kép­viseletében Hilvert Manó főfelügyelő a vasútrészvénytársaság képvisletében Beer Béla bankigazgató Poleschanszky Gyula vasúti igazgató. Néhány perccel 10 előtt indult a vonat első útjára... A pályházon nemzeti színű lobogókat lengetett a szél, cigányzene hangjai fogadták a vonatot és az állomáson ezerfőnyi közönség tolongott. Az állomáson megjelent a község elöljárósága, amelynek részéről Varga Lukács bíró tolmácsolta a község üdvözletét. Az ősz bíró szavait a közönség dörgő éljenzése követte, amelynek lecsillapodtával Legányi Károly kilátásba helyezte a közönség ré­széről felhozott óhajok teljesítését. Az üdvözlés után a nemzetiszín szalagos koszorúkkal díszítették fel a vonat mozdonyát, amely fél ­óra ottidőzés után a közönség éljenzése közben indult meg és hozta vissza a bizottságot Komáromba.

"Komáromi Hírlap " 1914.XI.13.